Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

butenafinehcl

remonty kanalizacji

.Anglia z powodu uciekinierow, opuscila Unia". Skąd Ty takie bzdury bierzesz? Zresztą Polscy imigranci w większości także w Niemczech pracowali nielegalnie, nim otwarto im drogę po naszym wejściu do UE. 
Przy okazji - chaos myśli, mnóstwo błędów, niechlujstwo językowe i beznadziejna interpunkcja w dalszym ciągu bez zmian u "dyżurnego obrońcy PIS" (jak ktoś Cię nazwał wcześniej). Może warto nieco uwagi temu poświęcić, naprawdę warto.
butenafinehcl

urosło

Kanclerz Merkel zaprosiła uchodźców do Niemiec, nie do UE. Przyjęła ich bardzo wielu, nie bez problemów, to prawda, ale przyjęła. My natomiast, a raczej PiS, nie wykazał się solidarnością, nie przyjęła nawet chorych dzieci na leczenie. To w/g ciebie jest dobrze? Bierzemy dotacje, ale nie obowiązki. Czy to uczciwe?  PiS wraz z popierającym ich "ciemnym ludem" się cieszy, że od ew. sankcji uchroni ich wspólnik Putina Orban ... A wystarczy okroić budżet dla naszego kraju z Funduszu Spójności i wszyscy niestety boleśnie to odczujemy :( ...Nie mówiąc już o wstydzie przy każdym wyjeździe do cywilizowanych krajów Orban napewno za polska się nie stawi A pomoże mu w tym putin. polska stała się w Europie jak i na świecie krajem niepowaznym kłótliwym itp. A Putin to wykorzysta w 100% i od tego wojowania polska zaś dostanie po sumie na własne życzenie.  1mln - 7 tyś = 999.993 nadwyżki (po zbilansowaniu mamy prawie milion Ukraińców w Polsce czyli przyjęliśmy prawie tyle co szanowna makrela)!  transfery z UE do Polskito jakiś 1% naszego PKB, podczas gdy pod rządami tego okrutnego PIS, sami z siebie urośniemy w tym roku o 5% PKB, więc z czym do ludzi? groźby o obcinaniu funduszy to mogą wystraszyć Włochów, Greków, albo Francuzów, ale nie na Polaków! Na drzewo!
Jak chcą liczyć to niech biorą wszystko pod uwagę! 
Policzą Ukraińców, którzy przybyli do Polski (czy to jako emigrant czy uchodźca),i suma sumarom UE będzie musiała nam dopłacić! poczytaj najpierw jakie to niby sankcje nam grożą...to wszystko pic na wodę fotomontaż ! Podburzanie społeczeństwa. Możemy stracić prawo głosu...a i to tylko w sytuacji jednomyslności UE. Wystarczy, że Węgry się nie zgodzą i papa...gównoburzę robicie razem z mediami jak zawsze. 
Ten artykuł też pisany byle oczernić. Mamy przyjąć tykające bomby bo przyjmowali jak leci facetów na zasiłki...
butenafinehcl

zemsta

Redukcje dotkną przede wszystkim fundusz spójności, stanowiący obecnie 30 proc. całego unijnego budżetu. Odmowa solidarności? Niemcy zapraszają arabów nie konsultując z nikim, ale to Polska i Węgry są niesolidarne. Byłem za przystąpieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej, teraz jestem zdania że powinniśmy naprawdę poważnie zastanowić się nad pozostaniem w tym coraz bardziej zdegenerowanym ideologicznie i moralnie, tworze politycznym.

Kluczowym pytaniem w rozmowach o ramach finansowych po 2021 roku będzie problem wzajemnej solidarności. Szefa MSZ Niemiec Sigmar Gabriel opowiedział się co prawda za "solidarną i ambitną polityką europejską o szerokich horyzontach, zamiast wątpliwości i czerwonych linii", lecz równocześnie przypomniał, że konieczna jest "zgoda co do wolności, demokracji i praworządności". Niemcy, Francja, Szwecja, Austria i Holandia chcą zredukować transfery do Europy Wschodniej. Zapomnieliscie że to us a i Europa wpierw zawaliła kilka państw u nich A teraz się dziwcie że oni chcą odwetu i chcą niszczyć u nas. Kiedyś się to nazywało partyzantka . Wszystko ma dwa końce A ludzie teraz w ślepo wierzą w to co leci w telewizji  Z ekonomicznego punktu widzenia jest to zrozumiałe, gdyż krajom tego regionu powodzi się lepiej niż w czasie negocjacji o poprzednim budżecie. "Istnieje jednak także argument polityczny: w Berlinie i w innych (stolicach) nie zapomniano, kto podczas walki z kryzysem uchodźczym odmówił solidarności. Węgry i Polska otrzymają zapewne za to podczas negocjacji budżetowych rachunek do zapłacenia" .
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl